Fair Flora

Onze missie is in samenwerking met kwekers emissieloos geteelde planten op de markt te brengen en consumenten duurzame producten aan te bieden.

Video afspelen

Wie is Fair Flora?

Fair Flora is een Europese organisatie die duurzaam geteelde planten door heel Europa aan de man wil brengen. Het consumentenlabel Fair Flora wordt enkel toegekend aan de producten van kwekers die zich inzetten voor een verdere verduurzaming van de sierteelt en een verlaging van hun eigen footprint. Het label kent een 5 sterren-systeem. Indien kwekers minimaal 3 sterren behalen, mogen zij het label voeren. Hiervoor moeten zij voldoen aan MPS GlobalGAP/SQ, dienen zij hun footprint te berekenen, moeten zij zich inspannen voor een jaarlijkse verbetering van de footprint en dienen zij hierover transparant te zijn. Fair Flora staat dan ook voor eerlijkheid, duurzaamheid en transparantie.

Duurzaam geproduceerde planten

Binnen Bomen

Orchideeën

Blad sierplanten

Meststoffen

Anorganische producten moeten plaatsmaken voor organische meststoffen.

Energietransitie

De komende jaren wordt gas ingeruild voor aardwarmte en grijze elektra voor groene elektra. Energie heeft de grootste invloed op de footprint en vraagt dus speciale aandacht.

Gewasbescherming

Om de footprint te verbeteren moeten kwekers nóg meer biologische oplossingen inzetten om het gewas te beschermen en nóg minder chemie toepassen.  

Transport

Hoewel vaak gedacht, drukt transport minder op de footprint dan andere factoren. Toch dient aandacht te worden besteed aan de wijze waarop producten van a naar b worden gebracht.

Plastic

Verpakkingsmaterialen van plastic dienen steeds meer worden vervangen door biologisch afbreekbare alternatieven.

Wij geloven in een verantwoorde productieketen

beste kwaliteit

Een consument koopt met een Fair Flora-plant een product van een kweker die een uiterste inspanning levert om zijn activiteiten te verduurzamen. Het is bovendien een eerlijk product: iedereen in de keten verdient mee om de verduurzaming verder door te kunnen zetten. En omdat alleen de allerbeste kwekers aan Fair Flora mee doen, haal je ook de allerbeste kwaliteit planten in huis.  

klimaatvriendelijke planten

De producten van Fair Flora zijn verder klimaatpositief, aangezien meer CO² wordt gecompenseerd dan dat door de kwekers wordt uitgestoten. Dit gebeurt met de aanplant van bamboe in Oeganda, Guatemala, India én Nederland. Omdat een deel van de opbrengsten ook nog eens bestemd is voor sociale projecten, draag je als koper dus nadrukkelijk bij aan een betere wereld.

onze kwekers

Contacteer ons